x
Dodano produkt do koszyka


Przejdź do koszyka

Kontynuuj zakupy
Strona główna > Wypożyczalnia

Wypożyczalnia nart

Do państwa dyspozycji oddajemy firmową wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, zlokalizowaną w stacji Narciarskiej Koziniec-Ski, kompleksowo wyposażoną w najnowszy sprzęt firm ELAN.

W miłej atmosferze profesjonalna obsługa dobierze państwu sprzęt do indywidualnych potrzeb.

Gwarantujemy minimum formalności oraz szybkie i sprawne wypożyczenie oraz zwrot sprzętu.

W ofercie posiadamy m.in. narty rentalowe, deski snowboardowe, narty testowe VlP, buty, kaski, kije i gogle.


Tel: +48 608 175 202

Zapraszamy

Zdjęcie 1

Cennik wypożyczalnia


2 godz.

4 godz.

6 godz.

24 godz.

następna doba

Komplet: narty, buty, kije

45 PLN

50 PLN

55 PLN

60 PLN

50 PLN

Komplet: snowboard, buty

50 PLN

55 PLN

60 PLN

65 PLN

60 PLN

Narty

35 PLN

40 PLN

45 PLN

50 PLN

45 PLN

Snowboard

40 PLN

45 PLN

50 PLN

60 PLN

50 PLN

Kije

10 PLN

10 PLN

10 PLN

15 PLN

10 PLN

Buty

20 PLN

25 PLN

30 PLN

35 PLN

30 PLN

Kask do kompletu

10 PLN

10 PLN

10 PLN

15 PLN

10 PLN

Kask

15 PLN

15 PLN

15 PLN

20 PLN

15 PLN

Narty VIP

65 PLN

75 PLN

90 PLN

100 PLN

90 PLNCennik serwis

Serwis - smarowanie nart

30 PLN

Serwis - smarowanie snowboardu

35 PLN

Serwis - ostrzenie + smarowanie

70 PLN

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Sportowego


Działalność wypożyczalni nart prowadzona jest przez Czarna Góra - Kozieniec Sp. z o.o z siedzibą Nadwodnia 170 34-532 Czarna Góra (zwaną dalej również Koziniec lub „Wypożyczalnią”). Stacja Narciarska Koziniec prowadzi wynajem sprzętu sportowego określaną dalej „wypożyczaniem” sprzętu sportowego.

Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający” lub „Klient”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin (dalej także Regulamin). Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje niniejszy Regulamin.

Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni dwa ważne , niezniszczone dokumenty z aktualnym zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość, umożliwi skany tych dokumentów ( numer dowodu , imię i nazwisko wraz ze zdjęciem – reszta informacji będzie wyczerniona) i podpisze umowę wypożyczenia sprzętu lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję w wysokości 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) za osobę , która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.

Samodzielnego wypożyczenia może dokonać jedynie osoba pełnoletnia nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Płatność za wypożyczenie sprzętu zostanie pobrana przy zwrocie sprzętu i finalnym zakończeniu realizacji umowy wypożyczenia.

Koziniec informuje iż:

 

  1. administratorem danych osobowych Klienta jest Stacja Narciarska Czarna Góra - Koziniec Sp. z o.o z siedzibą Czarna Góra, Nadwodnia 170, 34-532 Czarna Góra, telefon: 608 175 202,
  2. dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu,
  3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich ewentualnej korekty,
  4. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne do wypożyczenia sprzętu. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Przy zwrocie sprzętu dane osobowe zostaną automatycznie usunięte, chyba że Klient postanowi inaczej.

 

Udostępnienie i zwrot sprzętu odbywa się w wypożyczalni. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie nie dłuższym jednak, niż 10 dni od dnia wypożyczenia, w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.

Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Podpisując umowę wypożyczenia Klient potwierdza, że dokonał sprawdzenia, że otrzymany przez niego sprzęt jest pozbawiony wad, kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.

Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. korzystanie ze sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie na przygotowanych, naśnieżonych trasach. Zabrania się zakładania i poruszania się w wypożyczonym sprzęcie na parkingach oraz innych nie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa i snowboardingu miejscach.

Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu która znajduje się na dokumencie umowy.

Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni oraz na stronie internetowej – koziniec-ski.pl.

W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas.

Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.

W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.

W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym w punkcie 5 czasie ,przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości trzykrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

Koziniec poucza Klienta, iż jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Dla dzieci i młodzieży do 16- tego roku życia kask jest obowiązkowy.

wróć na górę