Cyfryzacja optymalizująca działanie Stacji Narciarskiej Czarna Góra - Koziniec w obszarze kompleksowej obsługi klientów oraz przetwarzania i prezentacji informacji

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie
do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

pt. „Cyfryzacja optymalizująca działanie Stacji Narciarskiej Czarna Góra - Koziniec w obszarze kompleksowej obsługi klientów oraz przetwarzania i prezentacji informacji”

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Stacji Narciarskiej Czarna Góra-Koziniec,poprzez zakup wieczystych licencji na gotowe oprogramowania optymalizujące obszary: pozyskiwania,zarządzania i prezentacji informacji, funkcjonowanie gastronomii oraz sprzedaży usługkomplementarnych do podstawowej działalności stacji. Projekt będzie realizowany w związku zkoniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemiichorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności nawypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii

Planowane efekty:
Realizowany projekt  wpłynie znacząco na wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjnościprzedsiębiorstwa poprzez usprawnienie działania spółki w zakresie świadczenia usług oraz zarządzania przedsiębiorstwem; ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa; zwiększenie atrakcyjności usług świadczonych przez firmę; rozszerzenie grona klientów.

Nr Umowy: POIR.06.02.00-12-0319/21-00

Termin realizacji: 01.03.2022 – 28.02.2023
Wartość projektu: 299 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 254 150,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19