Pogoda w Czarnej Górze


Cennik:

  Oficjalny cennik kart obowiązujący w sezonie 2012/2013

CENY KART TERMINOWYCH
z karty może korzystać tylko 1 osoba, 
ilość przejazdów na karcie terminowej jest nieograniczona

                                             Poza sezonem 

              

09.00-18.00                                    70

14.00-18.00                                    30           CENNIK KART CZASOWYCH

Karta godzinna rozpoczyna się od momentu pierwszego przejścia przez bramki. Z karty może korzystać tylko 1 osoba, 
ilość przejazdów na karcie czasowej jest nieograniczona

                                             Poza sezonem 


                            

2 godzinna                                      30

3 godzinna                                      40

4 godzinna                                      45

6 godzinna                                      55

                           

     2 dni                                         105         

     3 dni                                         150         

     4 dni                                         190          

     5 dni                                         225          

     6 dni                                         255          

     7 dni                                         280     


CENNIK PRZEJAZDÓW JEDNORAZOWYCH
(KARTY PUNKTOWE)

Przejazdy jednorazowe rozliczane są punktowo: 1 pkt = 0,10 zł
Wykupione punkty maja ważność jeden sezon.
Punkty nieważne nie podlegają zwrotowi.


wyciąg orczykowy mały               20ptk

wyciąg orczykowy                        30ptk

wyciąg krzesełkowy                     50ptkWyciągi czynne do 25 lutego codziennie w godzinach od    9:00 - 21:00. 

Od 26.02.2013 wyciąg czynny w godzinach od 9:00 do 18:00

Zwracamy uwagę, że podane powyżej ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.C. a aktualny cennik znajduje się przy kasach naszej stacji.


Wydane karty do sezonu 2011-2012 można zwrócić do końca sezonu 2012-2113


REGULAMIN KORZYSTANIA

Z KART CZARNA GÓRA KOZINIEC

 

1. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jedną kartę. Czarna Góra Koziniec nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.

2. Przy wydawaniu karty punktowej lub terminowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.

3. Karty Koziniec-Ski można nabywać wyłącznie w kasach znajdujące się na terenie ośrodka Czarna Góra Koziniec.

4. Karty Koziniec-Ski są własnością ośrodka. W każdej kasie można otrzymać zwrot należności za kaucję i niewykorzystane ważne punkty

5. Zwrot należności za kaucję i niewykorzystane punkty możliwy jest do 20 marca każdego roku w godzinach otwarcia kas poszczególnych ośrodków .

6. Po 20 marca każdego roku punkty tracą ważność i nie będą zwracane.

7. Z kart terminowych, czasowych może korzystać tylko jedna osoba.

8. Karta terminowa, czasowa  jest aktywowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.

9. Jedyną osobą uprawioną do korzystania z karty terminowej, czasowej w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji.

10. Karty czasowe są ważne w dzień zakupu. Czas rozpoczyna się od pierwszego przejścia przez bramkę.

11. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwości dalszego korzystania z karty. W takim wypadku, przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji. 

12. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, albo przesunięcia okresu ważności karty.

13. Uprawnienie terminowe nabyte wraz z kartą nie podlegają zwrotowi

14.  Na stacji narciarskie Koziniec szkolenie nauczanie jazdy na  nartach, snowboardzie mogą prowadzić tylko instruktorzy wskazani przez Szkołę Narciarską Sport Promotion,  instruktorzy nie wskazani przez Szkołę Sport Promotion mogą zostać usunięci ze stoku .

15. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do zwrotu należności za kartę terminową.

16. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju wszystkich kolei i wyciągów Czarna Góra Koziniec trwającego ponad 1 godzinę,

17. W celu otrzymania zwrotu w wyniku wypadku lub choroby należy przedłożyć kopię Protokołu wypadku TOPR/ GOPR lub zaświadczenie lekarskie. Zwrot taki można uzyskać w kasie.

18.Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych, czasowych jest przeliczana na ilość wyjazdów. Różnica kosztu karnetu a ilość zjazdów wykonanych na poszczególnych wyciągach (jeden wyjazd kolej 4zł, orczyk 3zł orczyk mały 2zł).

19. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.

20. Za katy uszkodzone kaucji oraz wartości karty nie zwracamy

21. Do karty uszkodzonej zalicza się złamanie karty, widoczne nagięcia, pęknięcia, itp.

22. Stan (uszkodzona, sprawna) karty ocenia kasjer

23. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie Czarna Góra Koziniec może zostać usunięty z jego terenu przez pracowników Czarna Góra Koziniec lub uprawnionych pracowników ochrony.

24.  Faktury VAT, za nabyte uprawnienia do przejazdów kolejami i wyciągami – można uzyskać jedynie na podstawie paragonu w kasie.


Zakup karty jest wyrażeniem zgody na powyższy regulamin


Newsletter

Bądź na bieżąco w Sercu Akcji , dołącz do Naszego Newsletera

token

"Chronimy Państwa prywatność i nie udostępniamy adresu e-mail osobom trzecim."

Partnerami stacji są:

| O Nas | Kalendarz Imprez | Dla Najmlodszych | VIP Club | Cennik | Baza Noclegowa | Galeria | Karczma | Szkola Narciarska | Ciekawe Linki | Reklama | Copyright 2010 by KingNet - Noclegi Zakopane |